obrazek
KATEGORIE
podle kategorie podle výrobce
Hygienické potřeby
Kancelářské potřeby
Kancelářský papír
Psací potřeby
Adresa E-shopu
AB Prokir s.r.o.
Lysinská 1861/40
Praha 4 - Modřany
143 00
Email:
prokir@prokir.cz
linka
OBCHODNÍ PODMÍNKY E-shopu

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě AB Prokir s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou soukromá osoba, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednávka zboží

Objednávat si můžete pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo faxu. O potvrzení objednávky, zpracování objednávky a odeslání zásilky budete informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme emailem nebo telefonicky kontaktovat .
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro platnost naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo změní cenu produktu.

3. Způsob úhrady a platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající telefonicky nebo emailem uvědomí o této skutečnosti kupujícího, který novou cenu přijme nebo dodávku odmítne. Při telefonické objednávce je vždy dohodnuta s kupujícímu aktuální cena pro danou objednávku..

Způsoby plateb :

  • platba dobírkou (hotově při převzetí zboží)
  • platba převodním příkazem na účet. (zboží bude kupujícímu doručeno až po připsání platby na účet prodávajícího)
  • faktura – pouze stálým zákazníkům

Pokud není dohodnuto jinak, je povinen kupující první tři platby za zboží realizovat v hotovosti. Po zaplacení zboží Vám na požádání vystavíme daňový doklad. Zboží se stává vlastnictvím kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny nijak právně ani fyzicky disponovat. Jakmile se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží, je prodávající oprávněn vzít si zboží zpět. Kupující má povinnost umožnit mu přístup ke zboží a jeho odvezení zpět k prodávajícímu.

4. Dodací podmínky

Zboží, které je skladem, bude kupujícímu doručeno v co nejkratším termínu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Za splnění dodávky se rozumí dodání zboží na uvedenou adresu a úhrada dodávky kupujícím. Možnosti dopravy jsou uvedeny v odkaze Doprava. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Ceny dopravy jsou uvedeny v odkaze Doprava.

Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady na dopravu zboží v plné výši. Stejně tak i v případech, kdy má kupující v Praze nárok na dopravu zdarma, v případě, že zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím skutečně vynaložené náklady za dopravu.
Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu vystavena faktura na dopravu nepřevzatého zboží.

5. Stornování (zrušení) objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího - každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a variabilní symbol (číslo objednávky), popř. popis objednaného zboží.

6. Vady zboží, reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí u zboží poškození, provede se záznam o poškození do dodacího listu a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiné bezvadné zboží. Současně při převzetí zboží je kupující povinen odsouhlasit jeho počet a objednaný druh dle dodacího listu. Pozdější reklamace již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

6. Obecná a závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu data o kupujícím získané z obchodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od kupujícího samotného, tak od třetích osob.

Kupující a prodávající se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by vznikly z jejich obchodních vztahů splňujících náležitosti Obchodního zákoníku a právního řádu České republiky, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/94 Sb.

V případě, že některá ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto dotčena platnost, účinnost a pravdivost těchto obchodních podmínek.

Zasláním objednávky zákazník potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.8.2008

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Předmět zprávy:
Text zprávy:

 


Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Váš košík

Košík

Položek: 0
DÁRKY K NÁKUPU ZDARMA
Dle ceny Vášeho nákupu od nás dostanete dárek zdarma: • nad 2.000 Kč bez DPH – tekuté mýdlo 500ml • nad 3.000 Kč bez DPH – káva 250 g • nad 4.000 Kč bez DPH – láhev vína 0,7 l • Při paletovém odběru dostanete láhev vína 0,7 l ke každé paletě.
Aktualizace
Aktualizováno 10.9.2008
Nejprodávanější
Kancelářský papír

Created by FlexWeb 2008.